ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

Đăng ký 4G Viettel với nhiều gói cước 3G/4G truy cập internet, giá rẻ, ưu đãi data lớn. Hỗ trợ Đăng ký & Quản lý Wifi, Internet, Truyền hình. Giúp bạn có thể trải nghiệm lướt web, online Facebook, TikTok thoải mái tốc độ cao trên điện thoại smartphone hoặc máy tính.

Đăng ký 4G Viettel - 0868 100 900
Đăng ký 4G Viettel – 0868 100 900

CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ 4G/5G VIETTEL ĐÃ TÍCH HỢP SẴN VÀO NÚT “ĐĂNG KÝ QUA SMS”

Cú pháp đăng ký gói cước: Tên gói HCM5G gởi 9123

CHỈ CẦN “GỬI” LÀ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG. (NẾU ĐĂNG KÝ KHÔNG THÀNH CÔNG SẼ KHÔNG BỊ TRỪ TIỀN)

SD70

 • 30GB tốc độ cao(1GB/ngày)
 • 70.000đ/tháng

SD90

 • 45GB tốc độ cao(1.5GB/ngày)
 • 90.000đ/tháng

SD120

 • 60GB tốc độ cao(2GB/ngày)
 • 120.000đ/tháng

SD150

 • 90GB tốc độ cao(3GB/ngày)
 • 150.000đ/tháng

ST120K

 • 60GB tốc độ cao(2GB/ngày)Miễn phí 25GB lưu trữ LifeBoxMiễn phí xem TV360
 • 120.000đ/tháng

ST150K

 • 90GB/tháng (3GB/ngày)Miễn phí 25GB lưu trữ LifeBoxMiễn phí xem TV360
 • 150.000đ/tháng

TV120K

 • 30GB/tháng (1GB/ngày)Miễn phí xem TV360
 • 120.000đ/tháng

V90B

 • 1GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 30 phút gọi ngoại mạng
 • 90.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V120B

 • 1.5GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 50 phút gọi ngoại mạng
 • 120.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V150B

 • 2GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 80 phút gọi ngoại mạng
 • 150.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V160B

 • 4GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 100 phút gọi ngoại mạng Miễn phí xem TV360
 • 160.000đ/tháng.Thuê bao nằm trong danh sách

V180B

 • 6GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 100 phút gọi ngoại mạng Miễn phí xem TV360
 • 180.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V200B

 • 8GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút 100 phút gọi ngoại mạng
 • 200.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V90C

 • 1GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút 20 phút gọi ngoại mạng
 • 90.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

V200C

 • 4GB/ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút 100 phút gọi ngoại mạng 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox Miễn phí xem TV360
 • 200.000đ/tháng. Thuê bao nằm trong danh sách

MXH120

 • 1GB/ngày Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 30 phút gọi ngoại mạng
 • 120.000đ/tháng

MXH150

 • 1.5GB/ngày Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 50 phút gọi ngoại mạng
 • 150.000đ/tháng

MP70X

 • Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)
 • 70.000đ/tháng

MP90X

 • Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)
 • 90.000đ/tháng

MP120X

 • Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)
 • 120.000đ/tháng

MP70S

 • Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 500 phút)30 phút gọi ngoại mạng
 • 70.000đ/tháng

GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ 4G/5G VIETTEL 6 THÁNG, 12 THÁNG

6V200B

 • 8GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.200.000đ/6 tháng

12V200B

 • 8GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 2.400.000đ/12 tháng

3V120N

 • Tặng 4GB/ngày (360GB/3 tháng),nội mạng <20P + 50P ngoại mạng/tháng
 • 360.000đ/3 tháng

6V120N

 • Tặng 4GB/ngày (720GB/6 tháng),nội mạng <20P + 50P ngoại mạng/tháng
 • 720.000đ/6 tháng

12V120N

 • Tặng 4GB/ngày (1440GB/12 tháng)nội mạng <20P + 50P ngoại mạng/tháng
 • 1.1440.000đ/12 tháng

6V180B

 • 6GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.080.000đ/6 tháng

12V180B

 • 6GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 2.160.000đ/12 tháng

6V160B

 • 4GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 960.000đ/6 tháng

12V160B

 • 4GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.920.000đ/12 tháng

6V150B

 • 2GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 80p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 900.000đ/6 tháng

12V150B

 • 2GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 80p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.800.000đ/12 tháng

6V120B

 • 1.5GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 720.000đ/6 tháng

12V120B

 • 1.5GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.440.000đ12 tháng

6V90B

 • 1GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 540.000đ/6 tháng

12V90B

 • 1GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 1.080.000đ/12 tháng

60MXH120

 • 1GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 720.000đ/6 tháng

120MXH120

 • 1GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 720.000đ/12 tháng

6MXH150

 • 1.5GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 900.000đ/6 tháng

12MXH150

 • 1.5GB/ngày + MP 10P/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày + MP Tiktok,Youtube,Facebook
 • 1.800.000đ/12 tháng

6SD70

 • Tặng 1GB/ngày
 • 420.000đ/6 tháng

6SD70

 • Tặng 1GB/ngày
 • 420.000đ/6 tháng

12SD70

 • Tặng 1.5GB/ngày
 • 840.000đ/12 tháng

12SD90

 • Tặng 1.5GB/ngày
 • 1.080.000đ/12 tháng

6SD120

 • Tặng 2GB/ngày
 • 720.000đ/6 tháng

12SD120

 • Tặng 2GB/ngày
 • 1.440.000đ/12 tháng

6SD135

 • Tặng 5GB/ngày
 • 810.000đ/6 tháng

12SD135

 • Tặng 5GB/ngày
 • 1.620.000đ/12 tháng

6SD150

 • Tặng 3GB/ngày
 • 900.000đ/6 tháng

12SD150

 • Tặng 3GB/ngày
 • 1.800.000đ/12 tháng

CÁC GÓI GỌI NỘI MẠNG VIETTEL

MP50X

 • Miễn phí gọi nội mạng <
  10p (tối đa 500ph)
 • 50.000đ/tháng

MP70X

 • Miễn phí gọi nội mạng <
  20p (tối đa 1000ph)
 • 70.000đ/tháng

MP90X

 • Miễn phí gọi nội mạng <
  20p (tối đa 1000ph)
 • 90.000đ/tháng

MP120X

 • Miễn phí gọi nội mạng <
  20p (tối đa 1000ph)
 • 120.000đ/tháng

CÁC GÓI GỌI NỘI – NGOẠI MẠNG VIETTEL

MP50S

 • Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng + miễn phí 10
  phút/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 400 phút)
 • 50.000đ/tháng

MP70S

 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + miễn phí 10
  phút/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 500 phút)
 • 70.000đ/tháng

MP90S

 • Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng + miễn phí 10
  phút/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 600 phút)
 • 90.000đ/tháng

MP120S

 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng + miễn phí 10
  phút/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 700 phút)
 • 120.000đ/tháng

CÁC GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ 4G/5G ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

V200B

 • 8GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 200.000đ/tháng

V200C

 • 4GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 200.000đ/tháng

30N

 • 5GB/ngày + mp 20P/cuộc thoại nội mạng + 150p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 200.000đ/tháng

V180B

 • 6GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100P thoạn ngoại mạng / 30 ngày
 • 180.000đ/tháng

V160B

 • 4GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 160.000đ/tháng

V150B

 • 2GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 80P thoại ngoại mạng/30ngày
 • 150.000đ/tháng

V120B

 • 1.5GB/ngày, 10P nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30ngày
 • 120.000đ/tháng

V90B

 • 1GB/ngày + mp 10P/cuộc thoại nội mạng + 30P thoạn ngoại mạng / 30 ngày
 • 90.000đ/tháng

V90C

 • 30GB tốc độ cao, miễn phí 20P nôi mạng/cuộc gọi, 20P ngoại mạng
 • 90.000đ/tháng

ST120K

 • Tặng 2GB/ngày => 60GB/tháng. Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
 • 120.000đ/tháng

ST150K

 • Tặng 3GB/ngày => 90GB/tháng. Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
 • 150.000đ/tháng

SD70

 • Tặng 1GB/ngày
 • 70.000đ/tháng

SD90

 • Tặng 1.5GB/ngày
 • 90.000đ/tháng

SD120

 • Tặng 2GB/ngày
 • 120.000đ/30 ngày

SD135

 • Tặng 5GB/ngày
 • 135.000đ/tháng

SD150

 • Tặng 3GB/ngày
 • 150.000đ/tháng

Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm gói đăng ký mạng 4G Viettel phù hợp nhất. Vui lòng tham khảo khuyến mãi được cập nhật theo bảng giá phía bên trên. Hoặc gọi điện trực tiếp tổng đài Viettel theo số:

Hotline: 0868 100 900

để được tư vấn miễn phí các khuyến mãi cũng như chính sách giá hiện hành.

Gói đăng ký 4G Viettel tốt nhất
Gói đăng ký 4G Viettel tốt nhất