BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CA - CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

0969.546.333

 

1.    Chứng thư số cho cá nhân

Tên gói

Chức năng

Giá (VNĐ/CTS/Năm)

1 năm

2 năm

3 năm

CA-1

- Ký email, văn bản, tài liệu

- Giao dịch điện tử về ngân hàng, chứng khoán

450.000

765.000

1.080.000

 

 

 

2.    Chứng thư số cho Tổ chức, Doanh nghiệp

 

Tên gói

Chức năng

Giá (VNĐ/CTS/Năm)

 

 

1 năm

2 năm

3 năm

CA-2

- Kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan điện tử

- Ký email, văn bản điện tử

900.000

1.530.000

2.160.000

CA-3

- Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử

- Ký email, văn bản điện tử

- Giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử…

4.000.000

6.800.000

9.600.000

Chính sách khuyến mại

Tặng thêm 9 tháng sử dụng dịch vụ

Tặng thêm 9tháng sử dụng dịch vụ

Tặng thêm 9tháng sử dụng dịch vụ + Tặng USB Token

(Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế)